Dodaj do Ulubionych      Ustaw jako stronę startową      Strona Główna      De Rauw-Sablon      Kontakt
Hodowcy Zachodni
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe

Powrót do menu

CENTRUM HODOWLANE prezentuje


Jak przynoszę swoje gołębie dobrze przygotowane na start?

Jak przynoszę swoje gołębie dobrze przygotowane na start?

Rolf Schlomer „Die Brieftaube” nr 6/2007

Rolf Schlommer rozmawia z hodowcami odnoszącymi sukcesy, o zaopatrzeniu gołębi w okresie zimowym i podczas przygotowań do lotów.

Jak sezon podróżny 2006 przebiegł na państwa gołębniku?

Jo Herbots: „Rok podróżny 2006 był dla nas udany. Uciechę mamy wielką po zwycięstwie w locie z Argenton. Otrzymaliśmy na tym locie najszybszego gołębia na 22 324 konkurentów. Nasz gołąb B-04-2107094 „Julian” był do zobaczenia na „pokazie matadorów” na wystawie ogólno-niemieckiej w 2007r.”

G. Lindelauf: „ W związku z ptasią grypą loty konkursowe zaczęliśmy bardzo późno. Nasze wdowcy wywalczyły mimo to konkursów do 64%, w tym wiele czołowych na pierwszym planie. Świetny był wynik z Marche, wygraliśmy tu 1, 2, 3 konkurs przeciw 6435 gołębiom. Również bardzo dobrze szło z gołębiami młodymi. Oto przykład: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 15 konkurs przeciw 8009 gołębiom. Na locie narodowym z Orleanu – 2, 3 i 4 konkurs przeciw 30 305 ptakom młodym.”

Karl-Heinz Maydeck: „Pracujemy zawsze równym systemem. Jesteśmy więcej niż zadowoleni. W Regionie V 413, do którego należymy jest 1 miejsce w mistrzostwie roczniaków ( 18 miejsce w Niemczech), jak również 3 pierwsze miejsca.”

Markus Neeb: „Wywalczyliśmy w lotach gołębi starych znowu 4 pierwsze konkursy i wiele cennych konkursów w czołówce. Wydolność lotowa ukształtowała się na poziomie 62%. Z osiągnięć na równinie krajowej też rok był bardzo udany.”

Harald Alandt: „ Najlepszy rok podróżny, jak tylko powstała wspólnota gołębnika”.

Czy były problemy z utrzymaniem zdrowym państwa zwierząt?

G. Lindelauf: „Nie , w tym roku w ogóle nie. Także i z młodymi nie było chorób, ale aplikujemy regularnie „Prange-Suppe” od Dr Schwidde. Produkt służy zdrowiu naszych gołębi”.

Jo Herbots: „ Nie mieliśmy problemów w jesieni. Nie używamy po sezonie żadnych lekarstw. Regularnie jednak dajemy ptakom ocet jabłkowy i herbaty do wody pitnej. W każdym miesiącu, przez 5 dni podajemy preparat na „żółty guzek”. Poza tym żadnych osobliwości”.

Karl-Heinz Maydeck: „ Nie, nie miałem tu problemów“.

Markus Neeb: „ Nie mieliśmy przy gołębiach starych w ogóle orzeczenia, dlatego nie używaliśmy żadnych lekarstw. Jedynie nasze gołębie młode musiały być potraktowane na 14 dni przed lotami, przez 6 dni „Daraufhinem” przeciw „grubym oczom”.”

Harald Alandt: „ Nie“.

Jak wyglądało zaopatrzenie państwa wdowców na ostatni lot konkursowy i kiedy państwo oddzielili gołębie lotowe?

G. Lindelauf: „ Zużyliśmy po sezonie najpierw pokarm lotowy, przy czym dodaliśmy do niego 25 % jęczmienia. Raz w tygodniu wstawialiśmy multiwitaminy. W fazie pierzenia karmiliśmy dobrą mieszanką pierzeniową, dalej w połączeniu z 25 % jęczmienia. Witaminy w trakcie pierzenia ptaki dostawały 2 x w tygodniu. Oddzielamy gołębie podróżne na początku października.”

Jo Herbots: „ Po ostatnim locie zostawiamy nasze wdowce na jajkach przez 5 dni po uprzednim sparowaniu. Po 5 dniach oddajemy jajka młodym hodowcom. Po tym czasie gołębie podróżne jeszcze raz składają jajka i mogą ponownie 5 dni na nich siedzieć. Po takim drugim lęgu ptaki zostały rozdzielone i ostatecznie celki zostały zamknięte. Nasze roczniaki idą teraz do gołębnika starych wdowców i tu szukają miejsca i spokoju”.

Karl-Heinz Maydeck: „ Gołębie podróżne zostały w tydzień po locie kończącym sezon sparowane i uchowały młode. W drugim lęgu siedzą tylko na jajkach. I na początku października następuje oddzielenie. Od tej pory karmimy uniwersalną karmą pierzeniową, „Nies-Mauser-Extraklasse”. Gołębie są zaopatrzone taką mieszanką jak najlepiej. W czasie zimy do karmy dodawane jest „C-Phos”, „Konvital” i „Volamin” z kliniki związkowej”.

Markus Neeb: „Wdowcy chowają jeszcze po młodym. Podawany pokarm w tym czasie to Ovator: „Top-Energy”, „Top-Relax” i „Toni v. Ravenstein-Samereinen”, to mieszać i tym karmić. Następnie podaje się „Zucht- i Mauserperle”. Do tego podaje się przynajmniej raz w tygodniu „Taubengold” od Rohnfrieda na pokarm.

Harald Alandt: „ Karmimy w dalszym czasie pokarmem lotowym, dalej ptaki dostawały minerały, elektrolity i aminokwasy. Każda para wychowała młode, po czym nastąpiło rozdzielenie”.

Po ukończeniu sezonu lotowego były przeprowadzane badania i leczenie farmakologiczne?

G. Lindelauf: „ Nie stosujemy badań. Przeprowadza się jedynie w listopadzie leczenie przeciw trichomoniadom. Po tym żadnych lekarstw nie podajemy”.

Jo Herbots: „ W jesieni i zimą medycyny nie używamy. Podajemy tylko produkty naturalne i witaminy na pierzenie – „Methio-Forte”, to znajduje zastosowanie. Wszystkie gołębie dostają 2 x w tygodniu kąpiel. Ona ustaje dopiero na 3 tygodnie przed parowaniem. Teraz robimy badania.”

Karl-Heinz Maydeck: „ Cały stan jest badany w formie kału i wymazów z gardzieli. Obecnie stan był zdrowy, więc nie potrzebowaliśmy robić leczenia”.

Markus Neeb: „ Gołębie po lotach są badane od 4 do 6 tygodni przez dra Marlena. Jeśli nic nie stwierdzi, nie aplikujemy nic”.

Harald Alandt: "Nie."

Jak wygląda państwa program opieki w miesiącach do listopada do stycznia?

G. Lindelauf: „Gołębie pozostawiamy w spokoju. Karmimy w tym czasie pokarmem pierzeniowym z 25 % jęczmienia”.

Jo Herbots: „W czasie między październikiem i listopadem są dezynfekowane gołębniki. Następnie stosujemy palnik by wszystko wysuszyć. Palnik jest używany 1 x w tygodniu podczas sezonu lotowego. W połowie lutego wszystkie gołębie szczepione są przeciw paratyfusowi”.

Karl-Heinz Maydeck: „Karmimy tylko karmą z Universalu – „Nies-Winterfuter“. W grudniu wszystkie gołebie szczepione są przeciw paramyxo i przeciw ospie”.

Markus Neeb: „ Celki są pozamykane, ptaki siedzą na deseczkach przed celkami. W zależności od pogody ptaki codziennie dostają lot wolny, jednak bez przymusu”.

Harald Alandt: „ Pod koniec stycznia gołębie podróżne dobierane są w pary”.

Czy państwo aplikują pasze uzupełniające w czasie odpoczynku?

G. Lindelauf: „ Nie dajemy po dobrym przebiegu pierzenia w zimie żadnych dodatków pokarmowych. Zależy to jednak od zewnętrznego ogólnego wrażenia. Jednak gołębie dobrze wyglądają gdy w zimie otrzymują dobry pokarm”.

Jo Herbots: „ Czas spoczynku jest najważniejszym okresem w przeciągu roku. Gołębie maja odpocząć, jednak bez stresu. Spokój jest bardzo przyjemny dla gołębi. Podajemy w tym czasie dużo „Herbots-Thee” i „Herbial”. Te produkty naturalne są optymalnie dla dobrego pierzenia puchowego”.

Karl-Heinz Maydeck: „Cały rok podajemy „C-Phos“, i w czasie spokoju też. Chciałbym wskazać na tym miejscu jeszcze raz na cytat „siła leży w spokoju”.”

Markus Neeb: „ Od listopada do końca stycznia wdowce otrzymują mieszankę „Winterperle” z Ovatora. Do tego dodawane jest „ZMR-Korn”. Przy takich pokarmach nie ma potrzeby podawać dodatków”.

Harald Alandt: „ tak, troszczymy się o jakość piór i nieprzerwane pierzenie”.

W jesieni i w zimie robi się konkursy! Czy państwo przystają na ten pogląd?

G. Lindelauf: „ Tak, gołębie muszą z natury być zdrowe. Kiedy miesza się w zimie za dużo karmą, to szkodzi naturalnej odporności”.

Jo Herbots: „ Z tym stwierdzeniem zgadzamy się całkowicie. Tylko z gołębi, które mają 100% dbrze wypierzone pióra i 100% zdrowia w czasie zimy, można oczekiwać w lecie optymalnych mocy. Spostrzegliśmy, że to bardzo ważne. Nasze gołębie raz lub więcej w tygodniu powinny latać. Mieliśmy w ostatnich latach trudności z tak zwanym „krzywym lataniem”.”

Karl-Heinz Maydeck: „ Kto w zimie śpi w lecie ma umarły postęp“.

Markus Neeb: „ Hodowcy maja w roku 365 dni, co zaniedba się w zimie, także przez „nadmiar” nie poprawimy tego w sezonie lotowym.”

Harald Alandt: „ Tak, popieram to całkowicie”.

Co jest dla państwa, w postawie gołębia w jesieni i zimie, szczególnie ważne?

G. Lindelauf: „ Dobre gołębie muszą pozostać zdrowe bez lekarstw. W przeciwnym wypadku ma się złe gołębie”.

Jo Herbots: „ Jest bardzo ważne by gołębie w gołębniku nie miały stresów. Celki są w tym czasie zamknięte i ptaki mogą przy nich siedzieć. Przynajmniej 2 x w tygodniu powinniśmy im pozwolić się kąpać. To jest dla samopoczucia bardzo korzystne.”

Karl-Heinz Maydeck: „ Każde zaopatrzenie naszych gołębi czy w lecie, czy w zimie jest optymalne. Poświęcamy temu dużo pracy. Tygodniowa kąpiel jest obowiązkiem”.

Markus Neeb: „ U nas gołębie latają w zimie codziennie. Nie ma wtedy problemu „krzywego latania”. Można z tego tytuły wcześnie rozpocząć loty treningowe. Poza tym gołębie mają wybitne zdrowie”.

Harald Alandt: „ Pozwalamy w czasie pierzenie dużo się kąpać naszym gołębiom. Kiedy w zimie jest piękna pogoda to pod nadzorem pozwalamy naszym gołębiom latać 2 x w tygodniu. To zapobiega odkładaniu się osadom tłuszczu. Wolny lot w zimie szkoli orientację i gołębie otrzymują dobrą muskulaturę”.

Czy prowadzicie państwo hodowlę zimową? Jeśli tak, dlaczego?

G. Lindelauf: „ Tak, robimy hodowlę zimową, jednak tylko z gołębiami hodowlanymi. To ma taką zaletę, że możemy z dobrych par wychować więcej młodych. Zimowe młode pozwalają się lepiej motywować w późniejszym sezonie lotowym. One są już gotowe do parowania. Młode zimowe poprzez metodę zaciemniania mają lepsze upierzenie niż młode z wiosny czy lata. Dalszą zaletą ich jest to, że już na wiosnę można je trenować. I wreszcie w środku czerwca w Holandii są już pierwsze loty młodymi w programie”.

Jo Herbots: „ Dobieramy do par wszystkie gołębie lotowe w tym samym terminie co gołębie hodowlane, jest to 6 grudnia. Drużyna podróżna wychowuje 2 młode. W przyszłości już nie raz wyhodowaliśmy asy z gołębi lotowych. Tu istotne szansa, że szybciej w ten sposób można wybadać dobrego rozpłodowca z gołębnika lotowego. Wszystkie gołębie po pierwszym lęgu są znowu rozdzielane. Samiczki są wynoszone z młodym i dalej go karmią. Drugie z młodych zostaje z ojcem na gołębniku lotowym.”

Karl-Heinz Maydeck: „ Nie, hodowla zimowa z gołębiami lotowymi nie jest robiona. Gołębie zarodowe które posiadamy są wystarczające aby zaopatrzyć nas w młode, których potrzebujemy. Rozpłodowce zostają łączone przy dobrej pogodzie między Bożym narodzeniem a nowym rokiem, po odpowiednim przygotowaniu.”

Markus Neeb: „ Gołębie hodowlane dobierane są w pary już 2 grudnia. Wdowcy natomiast między 5 a 10 lutego. Zaletą hodowli zimowej jest to, że ptaki można oddzielić już bardzo wcześnie. Na początku maja, wieczorami młode latają z wdowcami co je jeszcze bardziej motywuje. W 2006 r. przeprowadziliśmy pierwszy trening młodymi już 1 kwietnia.

Harald Alandt: „ Robimy hodowlę zimową, termin ustawiania w pary to środek grudnia. Chcemy by do sezonu lotowego były gotowe 2 lęgi wczesnych młodych. Nimi to startujemy po odpowiednim dobrym przygotowaniu.”

Wyniki poszczególnych rozmówców w sezonie 2006.

Bracia Herbots:
1 – prowincjonalny as „Allround” (KBDB),
1, 2 i 3 - prowincjonalny as na średnich dystansach (KBDB) – młode gołębie,
3- prowincjonalny as „Allround” KBDB,
3 – prowincjonalny as KBDB, średni dystans (stare i roczne),
6 – prowincjonalny as „Allround” KBDB,
8 – prowincjonalny as KBDB, średni dystans ( młode),
9 – prowincjonalny as KBDB, „Allround”,
10- prowincjonalny as KBDB, średni dystans ( roczniaki),
12 – prowincjonalny as KBDB , „Allround”,
14 – prowincjonalny as KBDB, średnie dystanse ( gołębie młode),
14 – prowincjonalny as KBDB, średnie dystanse (g. stare i roczne),
1- narodowy as „Belgische Duivensport” – roczniaki,
1 - narodowy as średnich dystansów BDS,
2 – narodowy as średnich dystansów BDS,
3 – narodowy as średnich dystansów BDS,
1 – konkurs narodowy w locie z Argenton na 22 324 gołębie.

Gerard i Piet Lindelauf:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, i 15 konkurs przeciw 8009 gołębiom,
2, 3, i 4 konkurs w locie narodowym przeciw 30 305 gołębiom,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i 9 konkurs z Marche na 6 000 gołębi,
1, 2, 3, 6, 7, 33, 34, i 35 konkurs w locie z Morlincout na 4 610 gołębi,
1, 2, 3, 4, 6, i 15 konkurs z Morlincourt na 4 610 gołębi,
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 konkurs z Mettet na 1 107 gołębi,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 i 14 konkurs z Mettet na 1 325 gołębi,
1, 2, 3, 5, 13, 14, 16 i 19 konkurs z Rethel przeciw 1 101 gołębiom,
1, 2, 3, 9, 15, 16, 17 i 19 konkurs z Rethel na 1 17 gołębi,
1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 i 18 konkurs z Ciney na 996 gołębi.

Markus Neeb i Horst Zeiler, Hof:
1 mistrz sekcji (związkowy),
1 mistrz czasopisma „Die Brieftaube”,
1 mistrz miesiąca: maja czerwca i lipca,
1 as sekcji (lotnik),
62,5% wydajność lotowa hodowli,
9 w RegionieV 407 Mittelrhein-Sudost,
2 mistrz czasopisma „De Duif“,
2 mistrz miesiąca maja w czasopiśmie „Brieftaubensport International”,
1, 3, 4, 6, 8, 12, 15 i 17 konkurs przeciw 2 851 gołębiom, 27/22 konk.

Maydeck i syn:
1 mistrz sekcji,
1 mistrz sekcji (związkowy),
1 mistrz sekcji (związkowy), „Allround”,
1 mistrz sekcji (związkowy), roczniakami,
1 mistrz sekcji , krótkie trasy,
1 mistrz czasopisma „Die Brieftaube”,
1 mistrz EDV, puchar,
1 mistrz regionu , roczniakami,
2 mistrz regionu,
2 mistrz sekcji, loty dalekie,
2 mistrz sekcji, generalny,
3 x 1 konkurs.

Harald i Ursula Alandt, Gaggenau:
6 x 1 konkurs,
1 mistrz sekcji (związkowy),
1 mistrz sekcji,
1 mistrz sekcji, samczykami,
1 mistrz sekcji, samiczkami,
1 mistrz sekcji, roczniakami,
20 gołębi z 13, 12, 11, i 10 konkursami.
Najlepszy samiec 12 konk. i 766,61 as-punktów,
Najlepsza samica z 13 konk. i 996,11 as-punktami,
1 mistrz regionu V 702 Baden-Mitte,
1 mistrz regionu, „Allround“,
2 mistrz regionu, roczniakami,
46 mistrz Niemiec z 58,6% wydajności konkursowej.

Tłumaczenie: M. Kościelniak