Dodaj do Ulubionych      Ustaw jako stronę startową      Strona Główna      De Rauw-Sablon      Kontakt
Hodowcy Zachodni
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe
art_fachowe

Powrót do menu

CENTRUM HODOWLANE prezentuje


Hodowla i dobór, część 1

Wolfgang Thomann „Die Brieftaube nr 7/2006Odnoszone sukcesy hodowlane i następnie selekcja wpływają bezpośrednio na sportowy rozwój twego gołębnika.

Słowo „hodowla” pochodzi od germańskiego słowa „pociągnąć z powrotem”.

Kiedy chcemy definiować pojęcie „hodowla” jest ona połączona z kontrolowaną reprodukcją zwierząt w specjalnym celu! Aby osiągnąć zażyczony cel hodowlany, jest wybierany z populacji zwierząt osobnik z odpowiednimi właściwościami i celowo pomnażany dalej.

Tylko ten kto ma taki cel przed oczami, może to osiągnąć!

Aby przybrać jakiś cel, musimy zrobić to świadomie i go zdefiniować. W zasadzie każdy z nas chciałby mieć gołębie, które hoduje, aby latały przy każdym wietrze i pogodzie i bez względu na odległość by zdobywały szczytowe konkursy na listach!

Przy przygotowaniach drużyny lotowej do sezonu nie postępujemy jednakowo w całym Oddziale. Porównać to można do kupki kolorowych kostek. Częste różnice występują akurat przy karmieniu, przy różnicach w ilości szt. itd. kiedy jeden wdowiec potrzebuje tylko 40 gram pożywienia w pojemniku to jego sąsiad nie zwiększa rezerw przy 60 gramach, mamy z tym problem.

Podstawy do hodowli.

Przy istniejącym stanie hodowlanym mniejszym lub większym, gdy chcemy zintensyfikować i wzmocnić ten stan poprzez dostarczenie nowych osobników, nie możemy stracić z oczu typu własnych gołębi.
Wielu hodowców odnoszących sukcesy w przeszłości i obecnie prowadzili podwójną grę w hodowli. Faworyzują krzyżówkę do lotu, aby uzyskać szczególnie witalne gołębie. Oni jednak dla przyszłości własnej hodowli celowo ustawiali pary w linii na swoje absolutnie najlepsze gołębie.

„Złote” jajko.

Do optymalnej hodowli należy też przygotowanie i planowanie. Odpowiedni dobór terminu wylęgu młodych przeznaczonych do lotowania młódkami , jest zależny od terminu doboru parowania. Przed tym terminem powinny się zamknąć wszystkie leczenia i szczepienia. Sumienne kontrole przed niemiłymi zachorowaniami.
Gołębie do hodowli potrzebują „top formy”, po czasie odpowiedniego odpoczynku. Aby gołębie znosiły „złote jajka” muszą w pokarmie otrzymywać wszystkie składniki i materiały. Dlatego sprawmy by przed takimi zadaniami otrzymywały pełnowartościowe mieszanki. Podajmy do dyspozycji ptaków kompletną paletę minerałów i pierwiastków śladowych a kilkudniowe podawanie Multiwitamin zamyka deficyty witamin w organizmach gołębi. Dni stają się w tym czasie dłuższe i wydaje się, że i słońce świeci dłużej. Możemy ufnie dobierać ptaki w pary.


Poszukuje się partnerów, obok spojrzenia i wyniki lotowe brane są pod uwagę.


Perfekcyjna linia z kąta oka do dzioba wskazuje szybkiego gołębia. Także znaki oka zdradzają klasę.


Jeszcze raz przed parowaniem powinno się przyjrzeć parom czy mają dobrze wypierzone ogony.


To perfekcyjne skrzydło! Trzy ostatnie pióra wystające. Uskok po 7 piórze, wyraźna zatoka pomiędzy 7 a 8 piórem. Jest to skrzydło zwycięzcy z Barcelony!

Są to wszystko szczegóły, drobiazgi. Wielu jednak odnoszących sukcesy hodowcy trudzą się przy zestawianiu par aby choć jeden partner w parze był w mniejszym lub większym stopniu u dołu szaro upierzony. Dobra pigmentacja wyposaża upierzenie w więcej trwałości i wytrzymałości.


Często zwracamy uwagę na drobiazgi. Wielu odnoszących sukcesy hodowcy trudzą się, aby mieć przy zestawieniu par hodowlanych przynajmniej jednego partnera, którego upierzenie dolne zafarbowane jest w mniejszym lub większym stopniu jako mocno szare. Dobra pigmentacja wyposaża upierzenie w większą trwałości i wytrzymałości.


Widok prototypu atletycznego gołębia z góry. Stabilny grzbiet przechodzący w zwężający się w stronę ogona. Rozciągnięte nogi są oznaką dobrej równowagi. Silna pigmentacja lotek i wyraźne pazury są cechami silnej dziedziczności rodziny.

Przejdźmy do dopasowywania.

Wielu dąży przy poszukiwaniu idealnej pary do dopasowania odpowiednich partnerów. Mówiąc „dopasowanie”, mamy nadzieje, że wszystkie geny i właściwości samca i samiczki uzupełnią się i umocnią w najlepszym przypadku nawet pozytywnie. Niektórzy hodowcy przy parowaniu używają „ręki”. Sądzę, że do tego niezbędne jest widzieć jeszcze „głowę”. Cechy cielesne a i wewnętrzne wartości gołębi trzeba rozpoznać. Razem z pochodzeniem w formie pisemnej należy wziąć do ręki i pracować przy zestawianiu par hodowlanych.

Ciało i duch.

Rozpoznajemy formę ciała, wielkość i typ poprzez branie gołębia do ręki. Jako ważny parametr dla zdrowia, formy i siły żywotnej wielu wyjaśnień dostarcza upierzenie. Skrzydła w stosunku do ciała możemy już też zaobserwować w gołębniku. Szczególnie istotna jest zdolność cielesna polegająca na pobieraniu małej ilości pokarmu. To w zasadzie prowadzi do szybkiego wypoczynku co w pamięci powinniśmy uznać za majątek. Szybko potrafią takie osobniki utworzyć wewnętrzne rezerwy.
Widzę to chętnie w zimie, kiedy gołębie są w czasie wypoczynku. Gołąb , który nie ma w zimie witalności, może mieć i w lecie ograniczone możliwości do osiągnięć, szczególnie gdy loty stają się dłuższe. Nic tu dodać więcej! Możemy szacować wewnętrzne właściwości charakteru po przybyciu z lotu konkursowego z analizą wyników na listach konkursowych. Przy czym dalsze loty przynoszą nam szczególnie cenne wiadomości. Gdy gołąb przychodzi wcześnie do domu i ma jeszcze w sobie bojowego ducha to dobrze o nim świadczy. Powinniśmy przed przylotem wyczyścić gołębnik by pomieszczenie było bardziej przytulne. Pierwsze gołębie dają z siebie wszystko i należy to uznać za ich osiągnięcie.
Należy też wziąć pod uwagę pojedyncze gołębie które wykazują w czasie sezonu klasę w różnych warunkach atmosferycznych. Preferujmy gołębie dobrze latające przy ładnej pogodzie, ale mocne, które też dobrze sobie radzą przy pogodzie niekorzystnej. One powinny być na pierwszym planie. Takie gołębie udawadniają przede wszystkim przy lotach bardzo szybkich, szczególną orientację.

Wyrównawcze ustawianie par.

Naszym celem musi być więc tworzenie par, które swoimi zdolnościami i cechami cielesnymi i duchowymi się uzupełniają. Przypomnę w tym przypadku jeszcze raz cel hodowlany – wyhodować gołębie które mogą zwyciężać przy każdej pogodzie i z każdej odległości.
Pary twórzmy z obrazem ideału przed naszymi oczami, sprawdzając czy potomstwo spełnia nasze oczekiwania i osiągają postawione przed nimi zadania. Próbujemy także uzyskać ptaki o „kompletnych” właściwościach. W hodowlach w pokrewieństwie gołębie trzeba dobrze przeselekcjonować, by nie było dalej co wyrównywać. Trzeba jednak mieć w naszych wizjach wiedzy, że nie można jednak wszystkiego wyrównać

Tłumaczenie: M. Kościelniak

część 1
część 2